kapitalohrid.mk

Почетна Плацови / Ниви Градежно земјиште во Велгошти

id:965
Шифра
40 064
Тип
Плацови / Ниви
Земја
Македонија
За
Продавање
Локација
Велгошти
Површина
2440м2
Цена
EUR € 35

Ексклузивна понуда:

Градежно земјиште во Велгошти, Охридско.

Градежното земјиште има вкупна површина од 2440 мкв и истото може да се продава на поединечни плацови соглано потребите и можностите на купувачите.

Плацот се наоѓа на КП 1748 КО Велгошти.

Плацот е урбанизиран соглано Одлука бр. 08-9194/9 со намена А - Домување А1 - домување во станбени куќи.

Може да се градат индивидуални станбени згради со катност П+2+Пк.

Инфраструктура: пат, вода, струја и канализација.

Цена 35 еур по метар квадратен.

Доколку сте заинтересирани, контактирајте го нашиот агент.


Јазик

English Dutch French German Albanian Macedonian