kapitalohrid.mk

Почетна Плацови / Ниви Ексклузивно Урбанизиран Плац на 15 Корпус 1.413 мкв

id:940
Шифра
40 061
Тип
Плацови / Ниви
Земја
Македонија
За
Продавање
Локација
Мак вуд
Урбана заедница
15 15-ти Корпус
Површина
1413м2
Цена
EUR € 42,000

Ексклузивна понуда:

Урбанизиран плац во Охрид, урбана заедница 15 Корпус до Мак вуд.

Урбанизација согласно Детален урбанистичка план за УЗ 15 Корпус.

Површина на  плац 1.413 мкв и тоа КП 8715/5 - 357 мкв, КП 8715/1 - 729 мкв, КП 8705/2 - 19 мкв, КП 8715/4 - 308 мкв детално опишани во Имотен лист 1327 и 94799 КО Охрид 2.

Согласно ДУП и Закон за градење услови за градба на индивидуална станбена зграда со висина 10,2 метри до венец односно П+2+Пк. Маркицата е со габарит 10 х 10 метри.

Плацот се граничи со земјиште со сопственост на Република Македонија детално опишан во Имотен лист 94812 КО Охрид 2.

Доколку сте заинтересирани, контактирајте го нашиот агент.


Јазик

English Dutch French German Albanian Macedonian