kapitalohrid.mk

Прикажи #:
Сортирај по:
 • 1023_Kapital Logo Brend.jpgЗемјиште во Љубаништа 2763 мкв

  Шифра
  40 070
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 30

  Ексклузивна понуда:

  Земјиште во туристичката населба Љубаништа со вкупна површина од 2763 мкв.

  Земјиштето се наоѓа на КП 155, КП 156 и КП 352 во КО Љубаништа.

  Намена на земјиште според катастарска класификација пасиште и шума.

  Цена  30 евра по мкв.

 • 1022_Kapital Logo Brend.jpgПлац во Љубаништа 985 мкв

  Шифра
  40 069
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 39,400

  Ексклузивна понуда:

  Плац во туристичката населба Љубаништа со површина од 985 мкв.

  Плацот е со намена А2 - домување во станбени куќи согласно Општ акт за Љубаништа одлука 08-2593/7 од 28.02.2017 год.

  Катастарски податоци: КП 1582 КО Љубаништа.

  Цена 40 евра по мкв.

 • 992_1 Screenshot_2018-08-17 OSSP.jpgУрбанизиран плац во Радојца Новичиќ 747 мкв

  Шифра
  40 066
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 20,000

  Ексклузивна понуда:

  Урбанизиран плац во Охрид, во урбана заедница Радојца Новичиќ, во непосредна  близина на црквата Св.Тројца.

  Градежната працела е со површина од 747 мкв. Се ноѓа на КП 1385/4 КО Охрид 4.

  Согласно Детален урбанистички план маркицата со висина П+2 и габарит 8х12 метри.

  Инфраструктура: пат, електрична енергија, вода и канализација.

  Плацот е оддалечен 3 км од центарот на Охрид.

  Мирна локација опкружена со зеленило.

  Агенцијата поседува ексклузивно право за продажба на овој имот и прифаќа соработка со други агенции за продажба.

 • 977_Screenshot-2018-5-30 OSSP(7).pngСтанбено деловен објект на ул. Железничка

  Шифра
  30 015
  Тип
  Деловни простории
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 160,000

  Ексклузивна понуда

  Станбено деловен објект во Охрид, на ул. Железничка бр. 156.

  Парцелата се наоѓа на КП 2946 КО Охрид 4 со вкупна површина од 360 мкв.

  Објектот се сотои од:

  Индивидуална станбена куќа приземје со вкупна површина од 73 мкв.

  Деловен простор 1 со површина од 23 мкв.

  Деловен простор 2 со површина од 50 мкв.

  Деловен простор 3 со површина од 14 мкв.

  За цената може да се преговара.

 • 976_1.jpgЕксклузивно Плац во Радожда 917 мкв

  Шифра
  40 065
  Тип
  Плацови / Ниви
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 0

  Ексклузивна понуда

  Плац на Струшката ривиера, во атрактивната туристичка населба Радожда.

  Вкупна површина на плац 917 мкв и тоа на КП 2004 - 208 мкв и КП 2003 - 709 мкв.

  Плацот се наоѓа на втора линија на терен со пад и има непречен поглед на Охридското езеро.

  Цена по договор.

  Секоја сероизна понуда од потенцијален купувач ќе биде внимателно разгледана.

 • 965_1.pngГрадежно земјиште во Велгошти

  Шифра
  40 064
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 35

  Ексклузивна понуда:

  Градежно земјиште во Велгошти, Охридско.

  Градежното земјиште има вкупна површина од 2440 мкв и истото може да се продава на поединечни плацови соглано потребите и можностите на купувачите.

  Плацот се наоѓа на КП 1748 КО Велгошти.

  Плацот е урбанизиран соглано Одлука бр. 08-9194/9 со намена А - Домување А1 - домување во станбени куќи.

  Може да се градат индивидуални станбени згради со катност П+2+Пк.

  Инфраструктура: пат, вода, струја и канализација.

  Цена 35 еур по метар квадратен.

 • 941_dsc00946.jpgЕксклузивно Куќа во Центар

  Шифра
  20 073
  Тип
  Куќи
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 0

  Ексклузивна пондуда:

  Куќа со центарот на Охрид, во непосредна близина на градски Пазар, Охридска банка и хотел Чинго, лепенка со вила Пиано.

  Вкупна површина на парцела 200 мкв и тоа земјиште под зграда 97 мкв и дворно место 103 мкв.

  Куќата е со катност П+2. Можност за  доградба П+3+Пк според Детален урбанистички план за Урбана зона 1 Блок 1.2, 1.4 и дел од Блок 3.4 за КП 14589 КО Охрид 3.

  Вкупна станбена површина на куќа 200 мкв. Гаража 30 мкв.

  Распоред на приземје: дневна со трпезарија и кујна со излез на балкон, бања, предсобје и балкон.

  Распоред на кат 1: дневна со трпезарија и куна со излез на балкон, спална, бања, предсобје и 2 балкони од кој едниот е со површина од 30 мкв

  Распоред на кат 2: 4 спални, бања, предсобје и балкон.

  Куќата е во одлична состојба.

 • 940_Screenshot-2017-10-6 Arec.pngЕксклузивно Урбанизиран Плац на 15 Корпус 1.413 мкв

  Шифра
  40 061
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 42,000

  Ексклузивна понуда:

  Урбанизиран плац во Охрид, урбана заедница 15 Корпус до Мак вуд.

  Урбанизација согласно Детален урбанистичка план за УЗ 15 Корпус.

  Површина на  плац 1.413 мкв и тоа КП 8715/5 - 357 мкв, КП 8715/1 - 729 мкв, КП 8705/2 - 19 мкв, КП 8715/4 - 308 мкв детално опишани во Имотен лист 1327 и 94799 КО Охрид 2.

  Согласно ДУП и Закон за градење услови за градба на индивидуална станбена зграда со висина 10,2 метри до венец односно П+2+Пк. Маркицата е со габарит 10 х 10 метри.

  Плацот се граничи со земјиште со сопственост на Република Македонија детално опишан во Имотен лист 94812 КО Охрид 2.

Страна 4 од 4

Јазик

English Dutch French German Albanian Macedonian