kapitalohrid.mk

Прикажи #:
Подреди по:
 • 1273_Screenshot 2023-03-01 144139.pngНива во близина на Јахја Кемал 2309 мкв

  Шифра
  40 086
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 27,708

  Земјоделско земјиште во близина на приватното училиште " Јахја Кемал ", Струга.

  Површината на нивата изнесува 2309 мкв.

 • 1261_Screenshot 2022-12-01 110705.pngПлацови во близина на крајбрежје во Струга

  Шифра
  40 085
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 0

  Ексклузивна понуда: 

  Плацoви на прекрасна локација, само неколку метри од крајбрежјето на Охридско езеро во Струга.

  Плацoвите се наоѓаат блиску до познатиот ЕВРО Хотел во Струга или поточно, на лева страна пред кружниот ток на излезот од Струга према Охрид. 

  На располагање се повеќе различни квадратури на плацеви, а истите започнуваат од 200 мкв, па на горе. 

  Плацовите се со градежна маркица П + 2. 

  Цената на плацевите е 220 евра по метар квадратен.

  Прекрасна локација за градба на фамилијарна куќа или помал туристички објект. 

 • 1204_Capture.PNGЕксклузивно Плац Оровник 1142 мкв

  Шифра
  40 078
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 64,000

  Ексклузивна понуда:

  Плац на магистралниот пат Охрид-Кичево, Оровник, во непосредна близина на Охрискиот аеродром.

  Плацот е со површина 1142 мкв. 

  Катастарски податоци: плацот се наоѓа на КП 526 дел 2 во КО Оровник.

  Плацот се наоѓа на атрактивна локација за стопанска дејост.

 • 1191_Capture 1.PNGЕксклузивно Урбанизиран плац Стар град 125 мкв

  Шифра
  40 076
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 75,000

  Ексклузивна понуда:

  Урбанизиран плац во Охрид, на топ локација, во Стар Град - Варош, на ул. Бранко Шотра, над Чаршија.

  Плацот се наоѓа на КП 15194 во КО Охрид 3 и КП 15198 -дел во КО Охрид 3. 

  Плацот е урбанизиран согласно ДУП за ПЦГП М3-10 Центар-дел, МЗ-11-6 Стар Град и МЗ-6 Кошишта.

  Според урбанистичкиот план има услови за градба за Индивидуална семејна куќа со катност П+1 со габарит во основа 68 мкв. 

  Локацијата има простор за паркинг и дворно место.

 • 1189_Capture 1.PNGУрбанизиран плац во туристичка зона Горица 2485 мкв

  Шифра
  40 074
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 285,000

  Ексклузивна понуда:

  Урбанизиран плац во Охрид, на атрактивна локација, во туристичката зона “Горица“.

  Плацот се наоѓа на КП 6022/1,6022/2,6023/2,6481/18 и 6482/15, согласно Имотен лист број 103857 КО Охрид 4 со вкупа површина од 2.485 мкв.

  Плацот е урбанизиран согласно Измена и дополнување на урбанистички план вон населено место за дел од крајбрежен простор туристички локалитет Горица - Свети Стефан - Метропол за дел од туристичка населба “Горица - Исток“.

  Градежната парцела е со намена А4 - времено сместување (вила со апартмани), маркица со површина 622 мкв, со катност П+2 и вкупно изградена површна 1.867 мкв.

  Плацот е на терен со пад со прекрасен панорамски непречен поглед на Охридското езеро и градот Охрид.

  Плацот комуникациски е поврзан со градот и плажите со приклучен асвалтиран пат до автопатот Охрид-Свети Стефан. Оддалечен е 1 км од плажата Парк и 2 км од Охрид.

  Плацот е одлична инвестиција за изградба на туристички апартмански комплекс.

   

 • 1158_1.jpgЕксклузивно Земјиште во Крушево “Плевна Кареска“ 17.282 мкв

  Шифра
  40 073
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 148,000

  Ексклузивна понуда

  Земјиште во Крушево со историска вредност, кое е во сопственост на фамилијата Каревци повеќе од 100 години. Земјиштето било во сопственост на Јанаки Карев - таткото на Никола Карев. Јанаки Карев бил сопственик на најголемиот дел од земјиштето околу денешното езеро. На местото на денешното езеро во минатото имало река каде крушевчанки переле. Најубавото парче земје Јанаки му го оставил на неговиот најмлад син - Ѓорѓи Карев. Од целокупната земја на фамилијата Каревци овој плац се сметал како највреден. На земјата има остатоци од плевна во која Ѓорѓи Карев, брат на Никола Карев, ја чувал стоката - коњи и крави. Земјата во тоа време Каревци ја обработувале и тоа им било извор на егзистенција. На фармата работеле и други луѓе за пари - момоци, така што истата била извор на егзистенција и на други фамилии. Од тука меѓу крушевчани ова место е познато под името “Плевната Кареска“.

  Земјиштето се наоѓа на КП 2215, 2216, 2219, 2221 во КО Крушево - вон град со запишани права во Имотен лист 808 во КО Крушево вон град. Земјиштето има вкупна површина од 17282 мкв. Земјиштето е целосно оградено со бетонски столбови 180 см високи и плетена жичана ограда. Земјиштето има две влезни врати од горната и долната страна. 

  Земјиштето се наоѓа на атрактивна локација, над езерото со прекрасен поглед кон езерото, “Беговата корија“, спортските игралишта и локалитетот “Гумење“.

  Земјиштето се наоѓа на рељефен терен и тоа делови се рамни, а делови се со пад. Низ истото поминува поток кој е притока на реката што го полни езерото. На земјиштето има и 3 извори со вода.

  Големината на земјиштето - скоро 2 хектари, како и неговата локација - прв ред до зелениот појас дефиниран со урбанисктичкиот план за просторот околу езерото во Крушево, овозможува урбанзација на парцелата согласно желбата и визијата на  купувачот. Има идеални услови за изградба на хотелиерски објект.

  Согласно извршени мерења од надлежни акрадитирани странски установи утврдено е дека земјиштето има најмногу сончеви часови во таа област и истато е погодно за поставување на сончеви панели за производство на електрична енергија.

  Единствена понуда во Крушево со историска вредност.

 • 1023_Kapital Logo Brend.jpgЗемјиште во Љубаништа 2763 мкв

  Шифра
  40 070
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 30

  Ексклузивна понуда:

  Земјиште во туристичката населба Љубаништа со вкупна површина од 2763 мкв.

  Земјиштето се наоѓа на КП 155, КП 156 и КП 352 во КО Љубаништа.

  Намена на земјиште според катастарска класификација пасиште и шума.

  Цена  30 евра по мкв.

 • 1022_Kapital Logo Brend.jpgПлац во Љубаништа 985 мкв

  Шифра
  40 069
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 39,400

  Ексклузивна понуда:

  Плац во туристичката населба Љубаништа со површина од 985 мкв.

  Плацот е со намена А2 - домување во станбени куќи согласно Општ акт за Љубаништа одлука 08-2593/7 од 28.02.2017 год.

  Катастарски податоци: КП 1582 КО Љубаништа.

  Цена 40 евра по мкв.

 • 992_1 Screenshot_2018-08-17 OSSP.jpgУрбанизиран плац во Радојца Новичиќ 747 мкв

  Шифра
  40 066
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 20,000

  Ексклузивна понуда:

  Урбанизиран плац во Охрид, во урбана заедница Радојца Новичиќ, во непосредна  близина на црквата Св.Тројца.

  Градежната працела е со површина од 747 мкв. Се ноѓа на КП 1385/4 КО Охрид 4.

  Согласно Детален урбанистички план маркицата со висина П+2 и габарит 8х12 метри.

  Инфраструктура: пат, електрична енергија, вода и канализација.

  Плацот е оддалечен 3 км од центарот на Охрид.

  Мирна локација опкружена со зеленило.

  Агенцијата поседува ексклузивно право за продажба на овој имот и прифаќа соработка со други агенции за продажба.

 • 976_1.jpgЕксклузивно Плац во Радожда 917 мкв

  Шифра
  40 065
  Тип
  Плацови / Ниви
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 0

  Ексклузивна понуда

  Плац на Струшката ривиера, во атрактивната туристичка населба Радожда.

  Вкупна површина на плац 917 мкв и тоа на КП 2004 - 208 мкв и КП 2003 - 709 мкв.

  Плацот се наоѓа на втора линија на терен со пад и има непречен поглед на Охридското езеро.

  Цена по договор.

  Секоја сероизна понуда од потенцијален купувач ќе биде внимателно разгледана.

 • 965_1.pngГрадежно земјиште во Велгошти

  Шифра
  40 064
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 35

  Ексклузивна понуда:

  Градежно земјиште во Велгошти, Охридско.

  Градежното земјиште има вкупна површина од 2440 мкв и истото може да се продава на поединечни плацови соглано потребите и можностите на купувачите.

  Плацот се наоѓа на КП 1748 КО Велгошти.

  Плацот е урбанизиран соглано Одлука бр. 08-9194/9 со намена А - Домување А1 - домување во станбени куќи.

  Може да се градат индивидуални станбени згради со катност П+2+Пк.

  Инфраструктура: пат, вода, струја и канализација.

  Цена 35 еур по метар квадратен.

 • 940_Screenshot-2017-10-6 Arec.pngЕксклузивно Урбанизиран Плац на 15 Корпус 1.413 мкв

  Шифра
  40 061
  Тип
  Плацови / Ниви
  Земја
  Македонија
  За
  Продавање
  Цена
  EUR € 42,000

  Ексклузивна понуда:

  Урбанизиран плац во Охрид, урбана заедница 15 Корпус до Мак вуд.

  Урбанизација согласно Детален урбанистичка план за УЗ 15 Корпус.

  Површина на  плац 1.413 мкв и тоа КП 8715/5 - 357 мкв, КП 8715/1 - 729 мкв, КП 8705/2 - 19 мкв, КП 8715/4 - 308 мкв детално опишани во Имотен лист 1327 и 94799 КО Охрид 2.

  Согласно ДУП и Закон за градење услови за градба на индивидуална станбена зграда со висина 10,2 метри до венец односно П+2+Пк. Маркицата е со габарит 10 х 10 метри.

  Плацот се граничи со земјиште со сопственост на Република Македонија детално опишан во Имотен лист 94812 КО Охрид 2.


Јазик

English Dutch French German Albanian Macedonian