kapitalohrid.mk

Почетна Плацови / Ниви Ексклузивно Урбанизиран плац Стар град 125 мкв

id:1191
Шифра
40 076
Тип
Плацови / Ниви
Земја
Македонија
За
Продавање
Локација
ул. Бранко Шотра
Урбана заедница
1 Стар Град
Парцела
125м2
Цена
EUR € 75,000

Ексклузивна понуда:

Урбанизиран плац во Охрид, на топ локација, во Стар Град - Варош, на ул. Бранко Шотра, над Чаршија.

Плацот се наоѓа на КП 15194 во КО Охрид 3 и КП 15198 -дел во КО Охрид 3. 

Плацот е урбанизиран согласно ДУП за ПЦГП М3-10 Центар-дел, МЗ-11-6 Стар Град и МЗ-6 Кошишта.

Според урбанистичкиот план има услови за градба за Индивидуална семејна куќа со катност П+1 со габарит во основа 68 мкв. 

Локацијата има простор за паркинг и дворно место.

Доколку сте заинтересирани, контактирајте го нашиот агент.


Јазик

English Dutch French German Albanian Macedonian