kapitalohrid.mk

Почетна Плацови / Ниви Урбанизиран плац во туристичка зона Горица 2485 мкв

id:1189
Шифра
40 074
Тип
Плацови / Ниви
Земја
Македонија
За
Продавање
Локација
Горица
Урбана заедница
16 Рача
Парцела
2485м2
Цена
EUR € 310,000

Ексклузивна понуда:

Урбанизиран плац во Охрид, на атрактивна локација, во туристичката зона “Горица“.

Плацот се наоѓа на КП 6022/1,6022/2,6023/2,6481/18 и 6482/15, согласно Имотен лист број 103857 КО Охрид 4 со вкупа површина од 2.485 мкв.

Плацот е урбанизиран согласно Измена и дополнување на урбанистички план вон населено место за дел од крајбрежен простор туристички локалитет Горица - Свети Стефан - Метропол за дел од туристичка населба “Горица - Исток“.

Градежната парцела е со намена А4 - времено сместување (вила со апартмани), маркица со површина 622 мкв, со катност П+2 и вкупно изградена површна 1.867 мкв.

Плацот е на терен со пад со прекрасен панорамски непречен поглед на Охридското езеро и градот Охрид.

Плацот комуникациски е поврзан со градот и плажите со приклучен асвалтиран пат до автопатот Охрид-Свети Стефан. Оддалечен е 1 км од плажата Парк и 2 км од Охрид.

Плацот е одлична инвестиција за изградба на туристички апартмански комплекс.

 

Доколку сте заинтересирани, контактирајте го нашиот агент.


Јазик

English Dutch French German Albanian Macedonian